Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine
Glavna območja dediščine
Nekaj namigov za izlete in počitnice
Programi po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Promocijsko-prodajni katalog
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Lokalni vodiči
Taxi
Kontakt
Aktualno
Prireditve
 1. Marko Marin, Gregorčičeva 11, 1000 LJUBLJANA
 2. Janez Medved, Antona Tomšiča 21, 1294 VIŠNJA GORA, janez.medved1@siol.net
 3. Jože Kukman, Stična 17, 1295 IVANČNA GORICA, 01 7877 065
 4. Marinka Miklič, Cesta brigad 13, 8000 NOVO MESTO, marinkam@email.si
 5. Darijan Skube, Dvor 80, 8361 DVOR, darijan.skube@siol.net
 6. Silva Bajuk, Irča vas 36, 8000 NOVO MESTO, silva.bajuk@siol.net
 7. Meta Usenik, Jakčeva 13, 8000 NOVO MESTO, meta@ovcka.net
 8. Mateja Kambič, Mestne njive 7, 8000 NOVO MESTO, kambicm@email.si
 9. Polonca Kukec Tomas, Na Tratah 21, 8000 NOVO MESTO, polonca.kukec@guest.arnes.si
 10. Boža Robnik, Seidlova 34, 8000 NOVO MESTO, boza.robnik@krka-zdravilisca.si
 11. Gregor Rogelj, Češnjevek 1, 8210 TREBNJE, gregor_rogelj@yahoo.com
 12. Marko Koščak, Dolenji Podboršt 7, 8210 TREBNJE, marko.koscak@siol.net
 13. Jasmina Gabrijel, Pristava 4, 8210 TREBNJE, jasminatio@volja.net
 14. Marjetka Uhan, Rodine 25, 8210 TREBNJE, uhan-mak@siol.net
 15. Majda Gazvoda, Dobrava 18, 8211 DOBRNIČ, obcina.dtoplice@siol.net
 16. Franc Vehar, Dolenji vrh 3, 8211 DOBRNIČ, 031 819 291
 17. Silva Kos, Rogovila 29, 8216 MIRNA PEČ
 18. Breda Benkič, Šmarješke Toplice 17h, 8220 ŠMARJEŠKE TOPLICE, breda.benkic@email.si
 19. Marta Pavlin, Paha 4, 8222 OTOČEC
 20. Matjaž Pavlin, Paha 4, 8222 OTOČEC, pavlin.matjaz@siol.net
 21. Marko Kapus, Rožna ulica 1, 8230 MOKRONOG, marko.kapus@siol.net
 22. Alenka Us, Gorenje Jesenice 1, 8232 ŠENTRUPERT, usalenka@volja.net
 23. Mateja Markelc, Vesela Gora 5, 8232 ŠENTRUPERT, mateja.markelc@email.si
 24. Damjana Majcen, Vrh 6, 8232 ŠENTRUPERT, dam@maj.si
 25. Tomaž Kirm, Selo 3, 8233 MIRNA, tomaz.kirm@siol.net
 26. Mojca Štolfa, Zabrdje 34, 8233 MIRNA, mica501@yahoo.co.uk
 27. Jakob Lapuh, Bizeljska cesta 18, 8250 BREŽICE, kompas.nm.jaka@siol.net
 28. Mišo Sebanc, C. 4. julija 66, 8270 KRŠKO, miso.sebanc@email.si
 29. Mateja Robek, Hrastulje 47, 8275 ŠKOCJAN, mateja.robek@email.si
 30. Tanja Kocjan, Jerman vrh 19, 8275 ŠKOCJAN, tanjagal@volja.net
 31. Nataša Gradišar, Štrit 13, 8275 ŠKOCJAN, natasagrad20@email.si
 32. Jelka Tršinar, Zaboršt 4, 8275 ŠKOCJAN, jelka.trsinar@guest.arnes.si
 33. Mateja Omrzel, Koprivnica 18b, 8282 KOPRIVNICA, mateja.omrzel@siol.net
 34. Petra Urbančič, Veliki Cirnik 12, 8297 ŠENTJANŽ, tictrebnje@volja.net
 35. Zdravko Bučar, Dol. Stara vs 54, 8310 ŠENTJERNEJ, 041 466 330
 36. Silvija Goršin, Dolenje Gradišče 10, 8310 ŠENTJERNEJ, silvija.gorsin@planet-tus.si
 37. Vinko Sajtl, Gor. Gradišče 5, 8310 ŠENTJERNEJ, sajtlvinko@email.si
 38. Jožica Kegljevič, Žbogar Grbe 10, 8310 ŠENTJERNEJ, kegljevic.jozica@volja.net
 39. Melita Colarič, Resslova 3, 8310 ŠENTJERNEJ, simcol@siol.net
 40. Mateja Jurečič, Črneča vas 5, 8311 KOSTANJEVICA, mateja.jurecic@siol.net
 41. Lea Marija Colarič, Jablance 17, 8311 KOSTANJEVICA, tk.colaric@volja.net
 42. Tanja Kavčič, Orehovec 41, 8311 KOSTANJEVICA, kavcic_tanja@yahoo.com
 43. Janja Vovko, Brezje 1, 8321 BRUSNICE, janja.vovko@guest.arnes.si
 44. Majda Šimec, Kajuhova 7, 8330 ČRNOMELJ
 45. Branka Brinc, Gubčeva 16, 8330 METLIKA, branka_b@hotmail.com
 46. Maja Bučan, NBK 2, 8330 METLIKA, majabucan@volja.net
 47. Andreja Veselič, Ul. 1. maja 4, 8330 METLIKA, andreja.veselic@siol.net
 48. Milena Pavlovič, Župančičeva ul.12, p.p.90, 8330 Metlika, Gsm:040 454 019, marlenap@volja.net
 49. Jasmina Žagar, Gornje Laze 2a, 8333 SEMIČ, jasminazagar@hotmail.com
 50. Franc Stariha, Vajdova ul. 26, 8333 SEMIČ, starplast@siol.net
 51. Damijan Vrtin, Dobliče 35, 8340 ČRNOMELJ, kss.crnomelj@nm.kgzs.si
 52. Janja Grandovec, Grajska cesta 8, 8340 ČRNOMELJ, 040 202 079
 53. Anita Kocjan, Kočevje 10b, 8340 ČRNOMELJ, anitakocjan@hotmail.com
 54. Tatjana Zupančič, Kolodvorska cesta 51, 8340 ČRNOMELJ
 55. Matjaž Pešelj, Mavrlen 7, 8340 ČRNOMELJ, matjazpeselj@yahoo.com
 56. Anita Kajtezovič, Pod smreko 2, 8340 ČRNOMELJ, atina5000@yahoo.com
 57. Sonja Maver, Rodine 9a, 8340 ČRNOMELJ, jani.zvab@siol.net
 58. Jožica Kocjan, Ul. 21. oktobra 4a, 8340 ČRNOMELJ, jozikocjan@yahoo.com
 59. Dušan Mlakar, Jankoviči 16, 8341 ADLEŠIČI, mlakarr@siol.net
 60. Tadej Fink, Dragatuš 12c, 8343 DRAGATUŠ, mlakarr@siol.net
 61. Stanislava Badjuk, Dragatuš 43, 8343 DRAGATUŠ, 041 859 217
 62. Barbara Babič, Mala Lahinja 10, 8343 DRAGATUŠ, robert_tours@volja.net
 63. Ana Klepec ,Pusti Gradec 10, 8343 DRAGATUŠ, klepec@siol.net
 64. Simona Klobučar, Veliki Nerajec 15, 8343 DRAGATUŠ, simonaklobucar@email.si
 65. Lidija Ivanšek, Sečje selo 14, 8344 VINICA, turizem@crnomelj.si
 66. Nada Barič, Sinji vrh 46, 8344 VINICA, 041 792 023
 67. Monika Pečak, Bušinec 2a, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, monika.pecak@guest.arnes.si
 68. Dušan Kraševec, Podturn 51a, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, dusankrasevec@volja.net
 69. Nataša Bradač, Roška cesta 24, 8350 DOLENJSKE TOPLICE, natasa_b@email.si
 70. Ekaterina Kostov, Gorenje polje 1, 8351 STRAŽA, ekaterina.kostov@email.si
 71. Vlado Kostevc, Grajski trg 37, 8360 ŽUŽEMBERK, vlado.kostevc@zuzemberk.si
 72. Janez Pavel Gliha, Nad Miklavžem 20, 8360 ŽUŽEMBERK
 73. Marija Hrovat, Šmihel 33, 8360 ŽUŽEMBERK ,041 866 367
 74. Mihaela Ožbalt, Vrti 9, 8360 ŽUŽEMBERK, 041 581 340