Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine
Glavna območja dediščine
Nekaj namigov za izlete in počitnice
Programi po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Promocijsko-prodajni katalog
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Lokalni vodiči
Taxi
Kontakt
Aktualno
Prireditve


Vinske ceste

Dolenjska in Bela krajina spadata v posavsko vinorodno pokrajino, eno izmed treh vinorodnih pokrajin v Sloveniji. Naravne danosti, apnenčasta tla in predalpsko podnebje so ugodne za rast predvsem rdečih sort grozdja. Pridelujejo lahka in sveža vina rose, rdeča vina kot je lokalna specialiteta cviček ter bela vina, tudi posebne kakovosti, kot so pozna trgatev, jagodni izbor in ledena vina.

Morda se boste želeli odpraviti na eno izmed vinskih cest, ki vas popelje po slikoviti vinogradniški pokrajini, po strmih južnih pobočjih okoli Semiča, po vinogradih v okolici Metlike z znano vinsko kletjo ali po gričih vzhodno od Novega mesta in okolici Trebnjega.

Tukaj in v restavracijah ob poteh boste imeli priložnost poskusiti, popiti in kupiti kakovostna vina, ki jih je drugod zelo težko najti, saj so pridelana v izredno majhnih količinah.