Po poteh dediščine Dolenjske in Bele Krajine
Glavna območja dediščine
Nekaj namigov za izlete in počitnice
Programi po poteh dediščine Dolenjske in Bele krajine
Promocijsko-prodajni katalog
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Lokalni vodiči
Taxi
Kontakt
Aktualno
Prireditve
 • TIC Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj (07/306-11-42), e-pošta: turizem@crnomelj.si
 • TIC Semič, Semič 19, Semič (07/356-52-00), e-pošta: tic.semic@siol.net
 • TIC Metlika, Mestni trg 1, Metlika (07/363-54-70), e-pošta: tdvigred.metlika@siol.net
 • TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje (07/304-47-17), e-pošta: tictrebnje@volja.net
 • Občinska turistična zveza Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 17, Ivančna Gorica (01/786-94-00)
 • Turistična agencija BooM, Krško, CKŽ 7, (07 492 16 74), e-pošta: boom@siol.net
 • Galerija B. Jakac, Kostanjevica, (07 498 70 08), e-pošta: info@galerija-bj.si
 • TD Suha krajina, Grajski trg 33, Žužemberk (07/388-51-84), e-pošta: td.suha-krajina@siol.net
 • TIC Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto (07/393-92-63), e-pošta: tic@novomesto.si
 • Center za promocijo in razvoj turizma Kočevske, Trg zbora odposlancev 18, Kočevje (01/895-49-79)
 • TIC Ribnica, Škrabčev trg 36, Ribnica (01/836-93-30)
 • Kompas Novo mesto d.o.o., Novi trg 10, 8000 Novo mesto, tel ++ 393 1 526, e-mail: robinson@siol.net
 • TIC Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, telefon 07 38 45 188, fax 07 8 45 189, e- pošta: tic.dtoplice@volja.net in obcina.dtoplice@siol.net .
 • TIC Šentjernej, Drča 1, SI- 8310 Šentjernej, tel.: 07/33-77-680, 031-639-191, fax.: 07-30-81-219, e-pošta: tic_sentjernej@siol.com