Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 


Kulturna krajinaBogato naravno okolje je ljudem tisočletja zagotavljajo surovine za vsakdanje življenje ter omogočilo razvoj tehnike, tehnologije in domačih obrti.

Iz mogočnih dreves so obtesali tramove, s katerimi so zgradili starodavne naprave v rudniku živega srebra in cinabarita v Idriji. Po rekah so spravljali velike količine lesa v oddaljene kraje, jezovi in vodna kolesa pa so izkoristili silo vode.

Stoletja so prebivalci naših vasi in kmetij izkoriščali les: za ostrnice, kozolce in čebelje panje, za sušilnice sadja, senike in hiše; številne med njimi so lepo izrezljane ali poslikane. V muzeju v Ribnici so razstavljeni izdelki suhe robe: kmetijsko orodje, nečke in kadi, pa tudi gospodinjski predmeti, krožniki, sklede, rešeta in žlice.

Bogati gozdovi so starodavnim prebivalcem nudili tudi vir hrane, in do neke mere je tako še danes, čeprav so rodovitne doline že stoletja obdelane.

Kmetijstvo je bistveni del našega življenja, tehnološki napredek pa samo dopolnjuje načine kmetovanja, ki so v osnovi še vedno takšni kakor nekoč.

Na ravnicah ob rekah in potokih, v rodovitnih dolinah in na visokih travnikih uspevajo žita in lan, živinoreja prinaša meso in mlečne izdelke, pokrajino pa barvajo jablane, hruške in slive.