Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 


Kultura in umetnostBogata in raznolika narava in zgodovina pokrajine sta navdihovali rodove arhitektov, slikarjev, glasbenikov in pisateljev, ki so prispevali svoj delež k naši bogati kulturni dediščini. V 17. stoletju je slikar Hans Georg Geigerfelder poslikal številne cerkve in kapele v Ribniški dolini. Do danes so se ohranile njegove slike pri Novi Štifti in v Goriči vasi, najznamenitejši pa je sveti Jurij, ki ga je naslikal leta 1641 za grajsko kapelo na Ortneku.

Janez Vajkard Valvasor je 1689. leta izdal Slavo Vojvodine Kranjske, natančno geografsko raziskavo dežele, ki jo je pripravljal celo desetletje. Naše današnje poznavanje naravnih značilnosti pokrajine in njene zgodovine v veliki meri izhaja iz njegovega dela. Če začneš raziskovati mesta in vasi, vedno spet naletiš na Valvasorja. V svojem delu omenja tri cerkve v Loškem Potoku; njegov zemljevid Podpeške jame, ene glavnih dobrepoljskih jam, velja za enega izmed prvih. Opisal je edinstveno uporabo smuči in smučanje na Bloški planoti, orisal je živosrebrni rudnik v Idriji ter ocenil velikost in vrednost cerkve v Novi vasi. Označil je pot prek Hrušice, cesto iz Podkraja do Lanišča, rimske najdbe in Staro Pošto, narisal je zemljevid presihajočega Cerkniškega jezera in podrobno opisal še druge kraške pojave. Na starem mestnem trgu v Cerknici stoji njegov spomenik. Njegovo obsežno znanje so cenili tudi v tujini, zato so ga v Londonu sprejeli v Kraljevo akademijo.

V številnih cerkvah, velikih in majhnih, se skrivajo izjemne umetnine. Freske Antona Postla boste videli v cerkvi v Osilnici, pri Maršičih, v cerkvi svetega Florijana v Loškem Potoku in pri Novi Štifti, kjer je Gregorius Scarnos izdelal čudovite rezbarije.

Med novejšimi znamenitimi umetniki domačini so Božidar Jakac, France Gorše, Nikolaj Pirnat ter brata France in Tone Kralj, ki sta bila rojena v Dobrepolju. Jakčeve risbe prvega zasedanja slovenskega parlamenta so razstavljene v Kočevskem pokrajinskem muzeju. Tone Kralj je avtor znamenitih ilustracij za izdajo Levstikovega Martina Krpana iz leta 1950, ki jo pogosto ponatiskujejo.

Tudi velikih skladateljev, mislecev in pisateljev nam na Dolenjskem ne manjka. Najpomembnejši je bržkone Primož Trubar, ki je napisal prvo slovensko knjigo. Njegov sodobnik je bil Jacobus Gallus, skladatelj nekaj najlepših zborovskih del 16. stoletja. Novejši skladatelj, Fran Gerbič, je bil doma iz Cerknice. Trubarju so sledili rodovi slovenskih pisateljev: Stritar in Levstik sta bila iz iste pokrajine, jezikoslovec Stanislav Škrabec izhaja iz Ribnice. V Zakojci severno od Cerknega je bil rojen France Bevk, avtor priljubljenih mladinskih del in borec za ohranitev slovenskega jezika na Primorskem pod italijansko okupacijo po prvi svetovni vojni.