Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 


Zgodovina


Naša dežela se ne ponaša le z naravnim bogastvom, ampak ima tudi pestro zgodovino.

Arheološke najdbe pričajo, da so bili naši kraji naseljeni že v prazgodovinskih časih. Več kot 40.000 let stara "piščal" v muzeju v Cerknem nakazuje, da so tu prebivali celo že neandertalci.
Številne ceste, utrdbe in naselja potrjujejo, da je bila dežela v rimskih časih pomembna kot obmejna krajina. Še posebno dobro je ohranjeno najdišče Ad pirum, na starodavni trgovski poti med Ljubljano in Trstom, z majhnim rimskim muzejem v Stari Pošti.

Globoke doline in visoke gore so ustvarile naravne pregrade v tem kotičku Evrope. Na njih so se v teku stoletij menjavale meje ljudstev in držav ter tkale našo zgodovino. Dediščina obmejnih krajev so tudi tabori iz nemirnega obdobja turških vpadov. Takrat je nastal ljudski junak Martin Krpan. Njegova zgodba je postala pomembna, ko jo je v 19. stoletju Fran Levstik predelal v povest.

Številni partizanski kraji pričajo o narodnem uporu v 20. stoletju. Na Vojskem je bila med drugo svetovno vojno partizanska tiskarna, ki je tiskala edini dnevnik v okupirani Evropi. Osnove moderne Slovenije izhajajo iz naših krajev: tukaj je Trubar napisal prve knjige v slovenskem jeziku; tukaj je nastala prva slovenska realka; tukaj je nastala prva slovenska gozdarska šola; slovenski parlament izvira iz prvega Zbora odposlancev slovenskega naroda v teh krajih.