Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 


Naravna dediščina


Pokrajina pri nas je slikovita in raznolika, z gozdovi, rekami in gorami ter obdelanimi dolinami in visokimi planotami.

To je kras s številnimi kraškimi pojavi: ponikalnicami s ponori, v katerih voda izginja in se nekaj kilometrov stran spet pojavlja na površju. Tukaj so velike podzemne votline, kot je Križna jama, slikoviti naravni mostovi in območji s posebno mikroklimo, ki so nastala z udorom tal, kakor v Rakovem Škocjanu ter v gozdovih v okolici Kočevja in Idrije. Reki Idrijca, Kolpa in njuni pritoki so oblikovali globoke doline in zajede.

V nekaterih naših gozdovih, predvsem v okolici Kočevja, so ohranjena območja pragozda, ki je danes v Evropi izjemno redek. Divjina, porasla s starodavnimi smrekami, jelkami in bukvami, je še vedno prebivališče volka, medveda in risa, gozdna tla pa prekrivajo praproti, ciklame, vetrnice, krvavi mleček in številne druge rastline.

Drugod so se gozdovi, kakršni so recimo v okolici Idrije, izoblikovali v večstoletnem gospodarjenju. V njih je presenetljivo bogato rastlinstvo in živalstvo. Spomladi in v zgodnjem poletju se jase in planote odenejo v nežne cvetove, na domačijah po pobočjih in v dolinah pa brsti novo življenje.