Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 1. Cerkno 2. Zakriž, Zakojca, Ravne
3. Partizanska bolnica Franja 4. Grad Gewerkenegg
5. Idrijski rudnik 6. Ledine
7. Hotedršica 8. Logatec, Vrh Sv. Treh Kraljev
9. Laze, Jakovica 10. Rakov Škocjan
11. Slivnica, Cerkniško jezero 12. Cerknica - staro jedro
13. Križna jama 14. Grad Snežnik
15. Bloke 16. Retje, Hrib - Loški potok
17. Nova Štifta 18. Trubar, Levstik, Stritar
19. Grad Turjak 20. Dobrepolje
21. Maršiči - cerkev sv. Urha 22. Ribnica - staro jedro
23. Grad Kostel 24. TŠD Kostel
25. Hotel Cerkno *** 26. Turistična kmetija Želinc ***
27. Gostilna Pr' Štruklu 28. Turistična kmetija Pri Flandru **
29. Hotel Kendov dvorec ***** 30. Gostilna Mlinar
31. Turistična kmetija Pr' Jureč 32. Gostilna Pri Škafarju
33. Gostilna s prenočišči pri Medvedovih ** 34. Gostilna Kos
35. Gostilna Turk 36. Kmetija odprtih vrat Šinkovc
37. Kmetija odprtih vrat Pri Tumlet 38. Turistična kmetija Žigon ****
39. Izletniška kmetija Kontrabantar 40. Gostilna Miklavčič
41. Dom pod Liscem 42. Penzion Slamar
43. Turistična kmetija pri Kovačiji *** 44. Okrepčevalnica Rozamunda
45. Gostilna Pri Andoljšku 46. Gostilna Pri Pildarju
47. Turistična kmetija Boltetni ** 48. Gostilna Mihelič
49. Suha roba - posodarstvo Franc Jaklič s.p. 50. Suha roba, Tomaž Košir
51. Lončarstvo Pogorelec - Češarek 52. Lončarstvo Bojc
53. Lončarski atelje Jaka 54. Kmetija Zdravić