Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Programi po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe
Promocijsko-prodajni katalog
Prireditve
Gostinska ponudba
Prenočevanje
Nakupi
Informacije
Povezave
Kontakt
Aktualno
Lokalna akcijska skupina

 

 

 • Center za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje, Trg zbora odposlancev 12-18, Kočevje (01/893-14-60); e-pošta: tic.kocevje@siol.net
 • Kulturno turistično društvo Hotedršica (01/755-91-42), vodeni ogled Hotedršice
 • Občina Dobrepolje, Videm 35, Videm-Dobrepolje (01/786-70-10))
 • Občina Hrib-Loški Potok, Hrib 17, Loški Potok (01/835-01-00)
 • Občina Loška dolina, Cesta notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu (01/705-78-08)
 • Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica (01/837-10-03)
 • TD Bloke, Nova vas 4, Nova vas (01/709-89-16)
 • TIC Cerknica, Cesta 4. maja 51, Cerknica (01/709-36-36, 01/709-16-36); e-pošta: notranj.ekol-c@guest.arnes.si
 • TIC Idrija, Lapajnetova ulica 7, Idrija (05/377-38-98); e-pošta: obctz@s5.net
 • TIC Metlika, Mestni trg 1, Metlika (07/363-54-70); e-pošta: tdvigred.metlika@siol.net
 • TIC Osilnica, Osilnica 16, Osilnica (01/894-15-94); e-pošta: info@osilnica.si, www.osilnica.si
 • Rokodelski center Ribnica, Cesta na Ugar 6, Ribnica (01 8361 104); info@rokodelskicenter-ribnica.si
 • TIC Peter Klepec, Osilnica 16, Osilnica (01/894-15-94); e-pošta: tic.peter.klepec@siol.net
 • TIC Trebnje, Baragov trg 1, Trebnje (07/304-47-17); e-pošta: tic_trebnje@slo.net
 • TIP Naklo, Tržaška cesta 17, Logatec (01/754-15-18)
 • Trubarjeva domačija, Rašica, Velike Lašče (01/788-10-06) ali Metka Starič (041/833-456), metka@zavod-parnas.org, Turistično informativna pisarna TŠD Rašica, Rašica, 34, 01 788 19 50, 041 696 841, www.trubarjeva-rasca.info
 • TŠD Kostel, Hrib 6, Vas (01/894-21-75)
 • TIC Kostel, Fara 20 (01 894 80 70 ali 041 378 990), nova.ljuba@siol.net
 • Turistično društvo Turjak (041/912-812)