Heritage Trails through Dolenjska and Bela krajina in Slovenia
Mayor heritage sites
A few tips for trips and holidays
Heritage Tours through Dolenjska and Bela krajina
Travel manual
Recommended Restaurants
Accommodation
Shopping
Information
Links
Contact
Current offer
 • Bahor Tourist Farm, Tanča gora 88, Dragatuš (07/354-04-07, 050/331-009)
 • Bajuk Tourist Farm, Radovica 54a, Metlika (07/363-57-00, 041/365-054), advance booking required
 • Colarič Tourist Farm, Jablance 17, Kostanjevica na Krki (07/498-75-04)
 • Colnar Tourist Farm, Plešnica 8, Otočec (07/307-51-58)
 • Filak Tourist Farm, Griblje 11a, Gradac (07/306-95-67, 041/322-966), advance booking required
 • Glas Tourist Farm, Sremič 62, Krško (07/492-76-36)
 • Gostiln Javornik, Rakovnik 6, Šentrupert (07/343-45-34)
 • Gostilna Budački, Ulica Belokranjskega odreda 14, Metlika (07/363-52-00)
 • Gostilna DEU, Stari trg 3, Mokronog (07/349-96-40), ethnological collection on display
 • Gostilna Gadova peč, Jožef Kerin, Podbočje 11, Podbočje (07/49-77-373)
 • Gostilna in prenočišča Kapušin, Krasinec 55, Gradac, Metlika (07/369-91-50)
 • Gostilna in prenočišča Lakner, Bistrica 1, Črnomelj (07/354-03-18)
 • Gostilna in prenočišča Na Hrastu (bed and breakfast), Hrast 1, Suhor (07/305-06-46)
 • Gostišče Veselič, Belokranjska hiša d.o.o., Podzemelj 17, 8332 Gradac, Tel: 07 36 37 233 ali 031 391 517, andreja.veselic@gmail.com
 • Gostilna Jaklič, Šentrupert 31, Šentrupert (07/304-00-30)
 • Gostilna Kmečki hram, Oražnova 11, Kostanjevica na Krki (07/498-70-78)
 • Gostilna Kolesar, Dolenje Sušice 22, Dolenjske Toplice (07/306-50-03)
 • Gostilna Kovač Vlado, Dvor 1, Dvor (07/308-82-84)
 • Gostilna Majolka, Dol. Prekopa 26, Kostanjevica na Krki (07/498-70-85)
 • Gostilna Majs, Hrast pri Jugorju 24, Suhor (07/305-06-16)
 • Gostilna Majzelj, Trg Gorjanskega bataljona 5, Šentjernej (07/308-10-14)
 • Gostilna Na Hribu, Škrjanče 3, Novo mesto (07/334-70-91)
 • Gostilna Obrščak, Muljava 22, Ivančna Gorica (01/787-63-81)
 • Gostilna Opara, Goliev trg 13, Trebnje (07/304-40-05)
 • Gostilna Pavlin, Gubčeva 7, Trebnje (07/304-41-51)
 • Gostilna Peter Badovinac, Jugorje pri Metliki 5, Suhor (07/305-01-33)
 • Gostilna Pezdirc, Semič 44d, Semič (07/356-81-20)
 • Gostilna Pod klančkom, Sela pri Ratežu 18, Otočec (07/335-60-30)
 • Gostilna Prešeren, Dolenje Kronovo 4, Šmarješke Toplice (07/307-35-10)
 • Gostilna pri Belokranjcu, prenočišča, Vrbetič Branko s.p., Kandijska cesta 63, 8000 Novo mesto
  (07/3028-444)
 • Gostilna pri Henriku, Henrik Kocjančič, Loška vas 4, Dolenjske Toplice (07/306-55-03)
 • Gostilna Pri Nacetu, Gabrovčec 1/b, Krka (01/780-60-92)
 • Gostilna Pugelj, Ždinja vas 6, Novo mesto (07/307-52-99)
 • Gostilna Ravnikar, Čatež 15, Velika Loka, Trebnje (07/348-90-29)
 • Gostilna s prenočišči Cugelj, Odrga 15, Trebnje (07/304-44-42)
 • Gostilna s prenočišči Müller, Ločka cesta 6, Črnomelj (07/356-72-00)
 • Gostilna Selak, Selak Ivan, Dobrava 56, Škocjan (07/308-17-47)
 • Gostilna Šeligo, Goliev trg 8, Trebnje (07/304-41-21)
 • Gostilna Špolar Milan, Marof 7, Mirna Peč (07/307-89-66)
 • Gostilna Štravs, Podturn 28, Dolenjske Toplice (07/306-53-90)
 • Gostilna Štupar, Dvor 96, Dvor (07/308-83-36, 031/309-860)
 • Gostilna Tončkov dom, Čatež 16, Velika Loka, Trebnje (07/348-90-23)
 • Gostilna Zupančič, Grajski trg 5, Žužemberk (07/308-72-90)
 • Gostilna Žolnir, Krška cesta 4, Kostanjevica na Krki (07/498-71-33)
 • Gostilna-prenočišča Vovko, Ratež 48, Brusnice (Novo mesto) (07/308-56-03)
 • Gostišče Dežmar, Ljubljanska cesta 65, Novo mesto (07/337-93-00)
 • Gostišče Hribar, Pod gradom 10, Trebnje (07/304-40-18)
 • Gostišče Kos, Šmarješka cesta 26, Novo mesto (07/337-05-40)
 • Gostišče na Pajčni, Male Reberce 6A, Zagradec (01/788-68-00)
 • Gostišče Pri Novljanu, Trg 50, Mirna Peč (07/307-80-27)
 • Gostišče Župančičev hram, Dragatuš 22, Črnomelj (07/305-73-47)
 • Grofija Tourist Farm, Vir pri Stični 30, Ivančna Gorica (01/787-81-41)
 • Grubič Tourist Farm, Dobrava ob Krki 8, Podbočje (Krško) (07/497-80-26)
 • Jelenič Winery, Globočice 11, Kostanjevica na Krki (07/498-74-63, 07/498-50-01)
 • Konda Tourist Farm, Dol pri Starem trgu ob Kolpi 6, Stari trg (01/894-36-71)
 • Koren Tourist Farm, Ul. Dolga vas 5, Žužemberk (07/308-72-60)
 • Krčma Pr'preš, Roška 16, Dolenjske Toplice (07/366-40-72, 041/396-202)
 • Krka Hotel, Novi trg 1, Novo mesto, Krkin hram (by appointment)(07/332-22-26)
 • Madronič Tourist Farm, Prelesje 10, Stari trg ob Kolpi (01/894-37-34 )
 • Malnarič Farm Orchards and Winery, Vavpča vas 24, Semič, (07/306-72-06, 041/799-037)
 • Martinčič Farm and Winery, Šmalčja vas 16, Šentjernej (07/308-12-82)
 • Mavretič Tourist Farm, Drašiči 2b, Metlika (07/305-86-44, 041/779-273), advance booking required
 • Munih Winery, Trška gora 262, Novo mesto (07/307-56-56)
 • Okorn Tourist Farm, Pristava nad Stično 5, Ivančna Gorica (01/787-77-50)
 • Plahuta Tourist Farm, Kališevec 3, Senovo (07/497-02-88)
 • Podržaj Tourist Farm, Gradiček 3, Krka (01/780-60-68)
 • Pri Deželanu Tourist Farm, Hrastno 5, Šentrupert (07/304-00-25)
 • Pri Jokovčanu Tourist Farm, Vrtača pri Semiču 2, Semič (07/306-74-46)
 • Pri Klajnovih Tourist Farm, Sela pri Semiču, Semič (07/306-86-05), advance booking required
 • Pri Muhvič Tourist Farm, Dol pri Starem trgu ob Kolpi 9, Stari trg (01/894-36-01)
 • Pucelj Tourist Farm, Breg 33, Žužemberk (07/308-76-50)
 • Radej Tourist Farm, Sremič 37, Krško (07/492-14-94)
 • Raztresen Farm, Jankoviči - Rim 16, Adlešiči (07/307-05-16)
 • Restavracija Breg, Cvelbarjeva 9, Novo mesto (07/332-12-69)
 • Restavracija in okrepčevalnica Prepih, Gornja Težka Voda 19, Stopiče (07/308-94-04)
 • Restavracija Tango, Grajska cesta 2, Otočec (07/ 38 48 600, 38 48 900), e-mail: booking.otocec@terme-krka.si, www.terme-krka.si
 • Simonič Tourist Farm, Drašiči 56, Metlika, advance booking required (07/305-81-85)
 • Štipič Tourist Farm, Planina 10, Podbočje (07/497-81-70, 041/209-790)
 • Tourist Farm at the source of the Krupa, Krupa 9, Semič (07/306-80-12, 041/418-162)
  Vila Rakar, Gorenje Ponikve 8, Trebnje (07/346-61-90)
 • Žagar Tourist Farm, Damelj 11, Vinica (07/306-44-41, 041/606-920), advance booking required